• Nick 1
  • Nick 2
Trang chủ Thiết bị tin học Thiết bị lưu trữ Drives

Ổ ghi DVDRW cắm ngoài MSI 8x - trắng

Ổ ghi DVDRW cắm ngoài MSI 8x - trắng

Ổ ghi DVDRW cắm ngoài MSI 8x - trắng

Giá bán: 1,250,000 VND

Mã hàng:
 

Chức năng

Đặt mua hàng