• Nick 1
  • Nick 2
Trang chủ Thiết bị tin học Thiết bị lưu trữ Drives

Ổ ghi DVDROM cắm ngoài MSI 8x - đen

Ổ ghi DVDROM cắm ngoài MSI 8x - đen

Ổ ghi DVDROM cắm ngoài MSI 8x - đen

Giá bán: 790,000 VND

Mã hàng:
 

Chức năng

Đặt mua hàng